Project
Init.

BioBlitz Olst-Wijhe

Geplaatst op 6 mei 2022, 13:57 uur
Illustration

Een BioBlitz is een directe, laagdrempelige vorm van 'citizen science' of burgerwetenschap. Iedereen kan meedoen - als je maar nieuwsgierig bent naar wat er leeft in je eigen omgeving. 

In een BioBlitz verzamel je een jaar lang gegevens over de lokale natuur. Ieders waarnemingen van flora en fauna komen erin samen, zodat je er letterlijk met elkaar het leven in kaart brengt. 

In de BioBlitz Olst-Wijhe kun je heel 2022 doorgeven wat je tegenkomt: aan vogels, insecten, reptielen, amfibieën, vissen, zoogdieren en aan planten, struiken, bomen, korstmossen en paddestoelen. Je hoeft echt geen kenner te zijn om mee te doen! In deze tijd helpen diverse apps je om soorten te herkennen. Zo leer je stapsgewijs - zoals ook de kenners ooit zijn begonnen. 

Hoe kun je meedoen? Dat vind je hier: bit.ly/DoeMeeBBOW

Toelichting

Eetbaar Olst-Wijhe vindt de BioBlitz een prachtige manier om meer inwoners van de gemeente te betrekken bij het leven om ons heen. Uiteraard zien we ook graag dat ons gezamenlijke werk voor de vergroening van de gemeente vroeg of laat uit de BioBlitz is af te lezen. 

Gewenst resultaat Steeds meer Olst-Wijhenaren die nieuwsgierig zijn naar het leven om hen heen, waarnemingen doen en doorgeven, en met elkaar steeds beter voor dat leven te gaan zorgen.
Deel dit: