Project
Lopend

Duizend Bloemen

Geplaatst op 2 november 2020, 19:20 uur

Wereldwijd blijft de biodiversiteit alarmerend snel dalen. Zo groot is de negatieve invloed van de mens op de leefruimte voor talloze organismen op Aarde, en dat bedreigt ons allemaal. Om die trend te keren, slaan steeds meer mensen de handen ineen. 

Daarom kwam er eind 2018 in Nederland het Deltaplan Biodiversiteitsherstel met als motto 'Samen voor Biodiversiteit'. En in Olst kunnen we daar nu direct gehoor aan geven, want in september 2020 werd ons projectvoorstel Duizend Bloemen door het nieuwe fonds gehonoreerd, samen met nog 7 uit totaal 130 aanvragen. Dankzij deze financiering leggen we de komende 2 jaar het fundament voor een brede, lokale beweging voor biodiversiteit.

 

Toelichting

Duizend Bloemen omvat verschillende onderdelen:

We bouwen dit online platform op, zodat we elkaar kunnen vinden en samen plannen kunnen smeden. 

We gaan als burgers en boeren concreet samenwerken om meer biodiversiteit in het landschap te brengen, zowel buiten als binnen de bebouwde kom. 

Ook gaan we meer citizen science organiseren, door mensen direct te betrekken en te scholen in het 'monitoren' van groepen organismen in de omgeving, zoals vogels en insecten. Een start is al gemaakt voor het tellen van vlinders, hommels en libellen langs bepaalde routes in Olst. 

Gewenst resultaat 
Een vitale lokale beweging voor biodiversiteit in onze leefomgeving, met gegevens over de stand van zaken en de trends daarin, en manieren om daarover te blijven communiceren.
Illustration
 
Deel dit:
1 projectupdate

Fransjan de Waard

Project volgens planning

We zijn plannen voor 2021 aan het maken, en als eerste activiteit organiseren we op 11 februari weer een webinar: 'Vlinderlint en hommelsnelweg', over de citizen science waarin we vlinders en hommels langs specifieke routes gaan tellen, en waarvoor we nieuwe tellers uitnodigen.  

0
Open de update in eigen pagina