organisatie

Wijkvoorelkaar

In dit sportieve buurthuis van de toekomst wordt sport- en beweegaanbod voor leden van de vereniging, buurtbewoners, jeugd, ouders, werknemers en andere doelgroepen verdubbeld. Het project versterkt de voorzieningen in Colmschate Zuid en regio. De aanpak is sterk vraaggericht en afgestemd op wensen van belangstellenden. Interactie tussen en met deelnemers wordt gestimuleerd.


De activiteiten bij Wijk voor elkaar verbinden de gescheiden werelden van WMO, Participatiewet, Jeugdzorg, onderwijs en werk voor laagopgeleiden. Wij werken hierin nauwlettend samen met verbindingscentrum de Fontein. Wijk voor elkaar en verbindingscentrum de Fontein zijn belangrijke schakels voor de effectuering van de decentralisaties. De kracht van burgers staat voorop bij het ontwikkelen van activiteiten, waarbij gezondheid, bewegen en onderlinge steun kernbegrippen zijn. Dat leidt tot minder verwijzingen naar specialistische zorg en tot kostenbesparingen. De sociale wijkteams hebben een belangrijke rol door problemen vroegtijdig te signaleren en oplossingen dicht bij huis te realiseren. Zo ontstaat er een aanpak  die we ‘Lifestyle Change’ noemen.

Deel dit: