organisatie

Deventer Energie

Non-profit

Deventer Energie is de lokale energiecoöperatie die wil bijdragen aan de vermindering van fossiele energie. Deventer Energie is in 2012 opgericht met een visie. We willen onze planeet goed achterlaten. Dat onze kinderen deze wereld kunnen bewonen zoals wij dat kunnen, is onze verantwoordelijkheid.


De doelstellingen van Deventer Energie zijn:
• de energie-efficiency van woningen, bedrijfspanden en openbare gebouwen verbeteren
• bronnen van duurzame energie realiseren en exploiteren
• informatie aanbieden ten behoeve van een doelmatig, efficiënt en duurzaam energiegebruik;
• duurzame energie inkopen en leveren;
• samenwerking bevorderen tussen de leden onderling en marktpartijen, gericht op het bereiken van deze doelstellingen.

Deel dit: