organisatie

Ulebelt

Non-profit

 


De Ulebelt is uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende natuur- en milieu-educatiecentra en kinderboerderijen van Nederland. In nauwe samenwerking met team en bestuur wordt een nieuwe koers uitgezet met als werktitel Ulebelt 3.0. Het profiel is die van projectpartner en gids op het gebied duurzaamheid, klimaat, natuur en milieu en de communicatie daarover. Daarbij creëert Ulebelt steeds meer maatschappelijke waarde samen met partners zoals gemeente, provincie, waterschappen, bedrijfsleven en overige lokale en landelijke organisaties en instellingen. Natuur- en milieueducatie, de kinderboerderij, de zorgtaken en de recreatieve functie als groene ontmoetingsplaats blijven onverminderd belangrijke pijlers van de Ulebelt


De Ulebelt wil door middel van een mix van recreatie en educatie de bewoners van haar werkgebied stimuleren een eigen bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving. In een duurzame samenleving wordt voldaan aan de vraag naar rechtvaardigheid, welzijn en welvaart van alle huidige wereldburgers, zonder dat de kansen op ontwikkeling voor toekomstige generaties op deze planeet worden verkleind. Tegelijk wil de Ulebelt mensen en kinderen in een stedelijke samenleving als Deventer in nauw contact brengen met de natuur en de dierenwereld


 

Deel dit: