Activiteit
Activiteit

Broodje IJsselmanifest: samen voor een drinkbare rivier

zaterdag 12 juni 2021 , 11:00 - 13:00 uur

Rivieren stromen als aderen door het landschap, verbinden hun bron met de oceaan en alles daar tussenin, geven leven in hun hele stroomgebied, en voeren allerlei stoffen af en aan, van grof tot ultrafijn. Voor mensen markeren rivieren vaak een regionale identiteit, omdat zij zich met zo'n ader verbonden voelen. 

Dat geldt ook voor veel mensen in het stroomgebied van de IJssel. En op 12 juni kunnen zij elkaar in Olst aan de oever van de IJssel ontmoeten om het manifest te ondertekenen: 'Drinkbare IJssel in 2030'. Daarmee geven zij aan zorg te willen dragen voor de gezondheid van deze levensader. 

Om 11 uur komen we samen om te horen hoe Li An Phoa en Maarten van der Schaaf hun eerste wandelweek langs de IJssel hebben beleefd. Samen beginnen zij op 7 juni te wandelen vanuit Westervoort (bij Arnhem) en op 12 juni zijn zij in Olst. Zo vragen zij aandacht voor hun mondiale missie om rivierwater weer drinkbaar te helpen maken: www.drinkablerivers.org

Onderweg spreken Li An en Maarten allerlei bestuurders van gemeentes, provincies en waterschappen, kunstenaars, sociaal ondernemers en inwoners van het IJsseldal. Behalve de samenwerking met universiteiten inspireerden zij dit jaar in Nederland al 90 scholen om op eenvoudige manieren de waterkwaliteit te leren meten. 

De kwaliteit van het IJsselwater is een spiegel voor de gezondheid van het hele stroomgebied. Tientallen jaren terug konden we dankzij de industriële vervuiling zelfs niet in de rivier zwemmen, maar door gezamenlijke actie is er sindsdien heel veel verbeterd. Door met elkaar zorg voor onze leefomgeving te blijven dragen, kunnen we erop mikken om het water ook weer drinkbaar te maken. Het manifest 'Drinkbare IJssel in 2030' dat Li An en Maarten meenemen onderstreept het belang hiervan, en kan het begin zijn van een bredere beweging vanuit onze regio. 

Na 12 juni is het ook online te tekenen, maar op 12 juni kan iedereen die zich hierbij wil aansluiten het manifest live komen ondertekenen. Daarbij eten we onze eigen broodjes - of delen we die met elkaar. 

Voor een impressie van Li Ans wandeling langs de Maas in 2018, zie https://www.youtube.com/watch?v=FEKf8MsmvKI

De opname van het webinar dat Li An op 18 mei met Eetbaar Olst-Wijhe verzorgde: http://bit.ly/DrinkIJssel

Eind juni komt het boek van hen beiden uit: 'Drinkbare Rivieren', zie https://drinkablerivers.org/drinkbare-rivieren-book/

Li An Phoa is een gedreven pionier met een mondiale blik, die tegelijkertijd heel concreet en lokaal beweging brengt. Een aantal jaren terug begon zij met het project 'Drinkable Rivers', waarover inmiddels al allerlei publicaties verschenen zijn. Zij wijst erop dat rivieren een afspiegeling vormen van hun stroomgebied, en dat we aan hun gezondheid kunnen zien hoe het met de omgeving is gesteld. Toen zij 24 was, ondernam zij een kanotocht in Canada en dronk elke dag direct uit de rivier; een paar jaar later was dat onmogelijk gemaakt, omdat de industrie er kwik op was gaan lozen. Daarmee was het afgelopen met de rivier als de levensader die hij eeuwenlang voor de lokale bevolking was geweest. 

Dat we zoiets groots als een rivier van het leven kunnen beroven, is helaas overal op Aarde te zien. Maar het omgekeerde is ook waar: we kunnen lokaal met elkaar in beweging komen om het stroomgebied weer schoon en vitaal te maken. Elk jaar onderneemt zij een wandeling langs een specifieke rivier, en dit jaar is dat de IJssel. Zo wandelt ze begin juni in 2 weken van Westervoort (bij Arnhem) naar Kampen. 

Op deze manier vestigt ze lokaal de aandacht op het belang van schoon water, en ook op de mogelijkheden om daaraan bij te dragen. Daarbij inspireert zij scholen tot ‘citizen science’ waarin leerlingen metingen doen om meer over de waterkwaliteit te leren, en verbindt ze universiteiten, bedrijven, politici om zich in het thema water te verdiepen en ervoor in actie te komen. Zo hebben zich sinds haar wandeling in 2018 van de bron tot de mond van de Maas elf burgemeesters aaneengesloten om de rivier weer drinkbaar te helpen maken. 

Kosten
Gratis
Illustration